Etik Değerler

Çalışanlarımızın ahlaki davranışları bizi yansıtır. Öğrenmeye açık, öneri verebilen ve gelişim fırsatlarını yakalayarak kendini gerçekleştirmek isteyen çalışanlarımızı desteklemek bizi biz yapan değerler arasındadır. Tüm çalışanlarımızdan hem şirket içerisinde örnek çalışan olmaları hem de şirket dışında şirketimizin saygınlığını ve güven yapısını geliştirecek davranışlarda bulunmaları beklenir. Tüm çalışanlarımız etik kurallarımıza gerekli hassasiyeti göstermekle ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür

Çalışma Kültürümüz

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iştirakte olduğumuz tüm iş ortaklarımız yasalarla belirlenmiş olan gizlilik kurallarına uymakla yükümlüdür. Şirketimiz, KVKK Kapsamına uygun olarak iş anlaşmaları yaptığımız müşterilerimizin ve çalışanlarımızın bilgilerinin, değerlerinin ve özel bilgilerinin korunmasına son derece hassasiyetle yaklaşmaktadır.

Özlük Hakları ve İş Sağlığı

Şirketimiz tüm çalışanlarının yasal haklarını zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür. Çalışanlarımıza kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri ortamı hazırlayarak kendilerini güven ortamında hissederek çalışmalarını bekleriz. İş sağlığı ve güvenliği adına alınabilecek tüm önlemler alanında deneyimli İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimleri tarafından alınır. Çelebi Hırdavat, tüm süreçleri şirket içinde yayınlamış olduğu prosedür, yönetmelik vb. kaynaklarla destekleyerek uygulamaların takipçisi olur.